Data:
29.10.2018r. – 11.01.2019r.

Organizator:
dr Olga Błyskal oraz Wojciech Firek

Opis:
Sobieski Parlament to projekt edukacyjny, organizowany przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Celem projektu jest zachęcenie licealistów, do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym swojego miasta. Uczestnicy dobierają się w dwudziesto-osobowe zespoły, w których następnie tworzą projekt ustawy na wylosowany temat. Zwieńczeniem ich dwumiesięcznych przygotowań, są obrady Sobieskiego Parlamentu. Podczas obrad, ich zadaniem jest przedstawienie swojego projektu ustawy wraz z przekonującą argumentacją oraz konstruktywna krytyka względem innych klubów poselskich. Sobieski Parlament służy nie tylko, uświadamianiu licealistom czym jest demokracja i jak należy z niej korzystać, ale pozwala również wcielić się w rolę posłów i poznać skomplikowany proces legislacyjny w Polsce.

Strona WWW:

demokracjawpraktyce.pl

www.facebook.com/sobieski.paralment/

 

Kontakt:
sobieski.parlament@gmail.com