Polityka Prywatności

§ 1

Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych „Polityką prywatności” w mrk.krakow.pl, zwanej dalej „Strona”, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

§ 2

Polityka bezpieczeństwa została opracowana  w oparciu o wymagania  zawarte w:

1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ – dalej zwaną RODO

2. Ustawie o ochronie danych osobowych, dalej zwaną Ustawą.

§ 3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

§ 4

Przez użyte w Polityce prywatności określenia należy rozumieć:

1. administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka  lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, może nim być strona lub Użytkownik,

2. ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych,

3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,

4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

5. zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,

6. przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,

7. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

8. system tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

9. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

10. administrator systemu informatycznego – osoba lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,

11. odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,

12. strona trzecia – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

13. identyfikator użytkownika (login) – ustawa o ochronie danych osobowych,

14. hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

§ 5

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane w pliku po stronie użytkownika na twardym dysku komputera lub telefonu.

Cookies są używane do utrzymania preferencji użytkownika (np: kolorystyka strony, wielkość czcionki czy domyślny język), magazynowania informacji takich jak np. ostatnio odwiedzone strony a także zapewniają anonimowe dane śledzenia do aplikacji firm trzecich, takich jak Google Analytics (statystyki odwiedzin).

Pliki cookies stosowane na stronie mrk.krakow.pl nie zbierają żadnych danych osobowych pozwalających na personalną identyfikację użytkownika ani żadnych innych informacji zebranych od użytkowników witryny.

Pliki cookies mogą być zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome). Użytkownik może również zmienić ustawienia określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies a także sposobach ich obsługi dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. (np. Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome). Użytkownik może również zmienić ustawienia określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies a także sposobach ich obsługi dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator mrk.krakow.pl wykorzystuje cookies własne w celach uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (ciągłość zalogowania), do dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisu. Cookies zewnętrzne (Cookies zamieszczane przez partnerów mrk.krakow.pl, za pośrednictwem strony internetowej  mrk.krakow.pl):

Wykorzystywaniu w celu tworzenia statystyk odwiedzania strony:
– Google Analytics (administrator cookies: Google Inc USA)

Wykorzystywane w celu popularyzacji sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:
– Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc USA)
– Instagram.com (administrator cookies: Facebook Inc USA)

Wykorzystywane w celach zabezpieczenia strony:
– reCAPTCHA (administastrator cookies: Google Inc USA)

 

§ 6

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 7

1. Logi panelu zapisują informacje powiązane z identyfikatorem użytkownika.

2. Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a także dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu rejestracji lub obsługi panelu, jak na przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy też wybieranych parametrach.

3. Zapisaniu wraz z powyższymi podlegać mogą wszelkie dane wprowadzone przez użytkowników w toku korzystania z panelu.

4. Logi są wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych, a także w procesach obsługi Użytkowników, korzystających ze strony.

§ 8

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Strona może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 9

1. Właścicielem strony mrk.krakow.pl jest -NAZWA INSTYTUCJI- z siedzibą w Krakowie, DANE INSTYTUCJI

 

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

– Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

– Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

– Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Użytkownika.

§ 10

1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez stronę danych użytkownika można kierować pod adres e-mail: rada@mrk.krakow.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest z 12.12.2018