Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa VI Kadencji
  • Przewodniczący – Mateusz Kołodziejczyk
  • Zastępca przewodniczącego – Izabella Rakowska
  • Zastępca przewodniczącego – Natalia Wójcik
  • Zastępca przewodniczącego – Adam Lewan
  • Sekretarz – Patryk Golba-Zawadzki