Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa VIi Kadencji
  • Przewodniczący – Katarzyna Chajduga
  • Zastępca przewodniczącego – Jakub Moraczyński
  • Zastępca przewodniczącego – Karol Pawełko
  • Zastępca przewodniczącego – Mateusz Werszner
  • Sekretarz – Wiktoria Biedroń