Młodzieżowa Rada Krakowa powstała poprzez inicjatywę i uchwałę Rady Miasta Krakowa.
Naszym zadaniem jest zrzeszanie przedstawicieli samorządów szkolnych Krakowskich szkół średnich. Zajmujemy się rozpatrywaniem pomysłów i problemów krakowskiej młodzieży oraz działaniem ku polepszeniu ich sytuacji na arenie miejskiej. Jesteśmy odpowiedzią Krakowa na rosnącą popularność młodzieżowych rad w Polsce.
Jesteśmy głosem młodych w Radzie Miasta!