Komisje

 • Komisja Charytatywna:
 • Jowita Gołąb – Przewodnicząca Komisji 
 • Dawid Kiściński – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Jędrzej Ziębicki
 • Anna Kurek 
 • Anna Machnik

Komisja Infrastrukturalna:

 • Kacper Okarma – Przewodniczący Komisji
 • Jakub Studnicki – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Anna Machnik
 • Bartosz Kalemba
 • Franciszek Lorenc
 • Jakub Kwaśniewski
 • Kamil Joachimiak
 • Konrad Ner
 • Paweł Krzywda

Komisja Klimatyczno-Ekologiczna

 • Paweł Krzywda – Przewodniczący Komisji
 • Bartosz Kalemba – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Alicja Kurek
 • Emilia Fundament
 • Victoria Miśkowicz

Komisja Kulturalno-Rekreacyjna:

 • Jakub Studnicki – Przewodniczący Komisji
 • Oskar Worgacz – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Alicja Kurek
 • Amelia Zegiel
 • Anna Machnik
 • Bartłomiej Wilk
 • Cezary Zajfryd
 • Damian Ptasznik
 • Daria Ivanchenko
 • Emilia Fiutowska
 • Franciszek Lorenc
 • Hubert Januszek
 • Igor Batko
 • Jonasz Kądziołka
 • Maria Masztalerz
 • Małgorzata Denko
 • Natalia Joniec
 • Wojciech Zalewski

Komisja ds. Równego Traktowania:

 • Szymon Nowak – Przewodniczący Komisji
 • Gabriela Stoch – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Aaron Gołba
 • Anna Kurek
 • Franciszek Lorenc
 • Jan Maderak
 • Kamil Joachimiak
 • Szymon Palka

Komisja ds. Praw Ucznia:

 • Bartłomiej Morawik – Przewodniczący Komisji
 • Jonasz Kądziołka – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Aaron Gołba
 • Anna Machnik
 • Anri Muradyan
 • Bartosz Kalemba
 • Filip Kula-Dzierżak
 • Filip Pluta
 • Jakub Kwaśniewski
 • Jędrzej Ziębicki
 • Kamil Joachimiak
 • Karolina Zaręba
 • Konrad Ner
 • Krzysztof Chudziak
 • Małgorzata Denko
 • Natalia Joniec
 • Paweł Krzywda
 • Szymon Palka

Komisja ds. Zdrowia Psychicznego:

 • Jowita Gołąb – Przewodniczący Komisji
 • Błażej Boguszewski – WIceprzewodniczący Komisji
 • Adrian Belina
 • Aleksandra Wojtasik
 • Gabriela Stoch
 • Jan Maderak
 • Jędrzej Ziębicki
 • Kacper Okarma
 • Małgorzata Denko

Komisja Edukacyjna

 • Emilia Fiutowska – Przewodnicząca Komisji 
 • Oskar Worgacz – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dawid Kiściński
 • Filip Grotowski
 • Gabriela Stoch
 • Jędrzej Ziębicki
 • Victoria Miśkowicz

Komisja Statutowa

 • Bartłomiej Morawik – Przewodniczący Komisji 
 • Jonasz Kądziołka – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Anri Muradyan
 • Jowita Gołąb
 • Kacper Okarma
 • Kamil Joachimiak
 • Krzysztof Chudziak
 • Paweł Krzywda